Volg STB
Image Alt

juni 2020

Beste leden, De laatste maanden is het aantal leden, dat deelneemt aan de door STB belegde trainingen voor de senioren, steeds verder teruggelopen. Onlangs heeft Leo Quaedflieg 2 tellingen van het aantal deelnemers per training gedaan gedurende de maanden februari en juni. De gegevens, die dit onderzoek opleverde, tonen een onthutsend laag aantal leden, dat deelneemt aan de STB- trainingen. De cijfers spreken voor zich: Het bestuur maakt zich zeer ongerust over het zeer geringe aantal leden, dat de reguliere trainingen bezoekt. Dieptepunten zijn