Volg STB
Image Alt

Trainingsbezoek STB Trainingen

Trainingsbezoek STB Trainingen

Beste leden,

De laatste maanden is het aantal leden, dat deelneemt aan de door STB belegde trainingen voor de senioren, steeds verder teruggelopen.

Onlangs heeft Leo Quaedflieg 2 tellingen van het aantal deelnemers per training gedaan gedurende de maanden februari en juni. De gegevens, die dit onderzoek opleverde, tonen een onthutsend laag aantal leden, dat deelneemt aan de STB- trainingen.

De cijfers spreken voor zich:

Het bestuur maakt zich zeer ongerust over het zeer geringe aantal leden, dat de reguliere trainingen bezoekt. Dieptepunten zijn de gemiddelde deelnamecijfers van de maandag- en de woensdagtraining. Maar ook de aantallen bij de andere trainingen zijn bedroevend laag. Zeker als we praten over ongeveer 180 seniorleden.

Eerlijk gezegd: Dit zijn getallen, die een atletiekvereniging onwaardig zijn!

Dit onderwerp is al meerdere malen aan de orde geweest. Er is ook een enquête gehouden over de deelname aan de trainingen. Het blijft echter onduidelijk, waarom de leden wegblijven van de trainingen.

Het bestuur wil de leden met deze brief nadrukkelijk inlichten over dit probleem. Als er geen verbetering komt in het trainingsbezoek, zullen er op termijn maatregelen moeten worden genomen. We kunnen van de trainers ( vrijwilligers!!) niet verwachten dat zij week in, week uit klaarstaan voor groepjes van 1 of 2 deelnemers. Met hoeveel plezier en enthousiasme zij dat ook doen.

Het bestuur wacht tot september met het nemen van concrete maatregelen. Dan zal overleg gevoerd worden met de trainers en wordt er weer contact gezocht met de leden.

Die krijgen nu de gelegenheid om na te denken over de situatie en wellicht te overwegen de trainingsschoenen weer eens aan te trekken voor deelname aan een ‘gewone’ STB-training.

De trainers heten jullie op voorhand al van harte welkom.

Om met een sportterm af te sluiten:

De bal ligt nu bij de leden van atletiekvereniging STB Landgraaf.

Het bestuur,

Annick, Vicky, Iris, Wim