Volg STB
Image Alt

Informatie starten trainingen jeugd

Informatie starten trainingen jeugd

Beste ouders en jeugdleden van STB,

Vanaf woensdag 6 mei starten we weer met het geven van trainingen aan de jeugdleden. In dit bericht kunnen jullie de volgend informatie vinden:

 • Informatie over de trainingen bij STB
 • Informatie over de regels en maatregelen op de atletiekbaan en rondom het park
 • Algemene gedragen en veiligheidsinformatie

Wij vragen jullie deze informatie goed te lezen. Wij stellen alles in het werk zodat jullie weer veilig en leuk kunnen sporten, maar dat kan alleen samen met jullie, de ouders en jeugdatleten.

Algemene informatie regels en veiligheid Park Terwaerden:

 • Om te voorkomen dat er teveel kruisverkeer is met andere verenigingen is voor STB is alleen de toegang via het Terwaerderveldje open.
 • We zorgen zoveel mogelijk voor 1 richtingsverkeer:
 • Ouders die kinderen brengen met de auto kunnen het Terwearderveldje in rijden en rijden vervolgens helemaal recht door, om de parkeerplaats heen, en zetten de kinderen af voor de ingang (kiss & ride).
 • De ingang tot de accommodatie voor de kinderen is de kleine poort, links van het materiaalhok. De uitgangs van de accommodatie is via de grote poort, rechts van het materiaalhok.
 • Ophalen gaat op dezelfde manier. U stapt niet uit, uw kind komt naar u toe.
 • De accommodatie is pas 10 minuten voor aanvang van de training open.
 • Ouders mogen niet op de accommodatie komen.
 • Er zijn diverse hygiëne maatregelen genomen en middelen aanwezig, zo is er desinfectiemiddel om de handen te reinigen en zijn er schoonmaakspullen om materiaal te reinigen.
 • De fietsen kunnen op het terrein links achter de kleedlokalen worden geplaatst op gepaste afstand van elkaar.
 • Indien een atleet zich blesseert, zal de trainer hulp bieden en daarbij niet altijd de 1,5 meter afstand kunnen handhaven.

STB wil graag zoveel mogelijk kinderen de gelegenheid geven om te sporten en invulling geven aan de oproep om ook niet leden deel te laten nemen. We starten echter eerst met de kinderen die lid zijn van STB. Eind mei evalueren wij hoe de trainingen verlopen en of er voldoende ruimte is en trainers zijn om niet leden deel te laten nemen. We zullen hierover dan ook ter zijner tijd communiceren.

Informatie over de trainingen bij STB

De trainingen starten vanaf 6 mei voor de pupillen.

Deelnemers dienen zich uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de training aan te melden via de app zodat de training goed voorbereid kan worden. U kunt zich via een link op de app STB pupillen of junioren aanmelden voor deze app.

Pupillen:

De pupillen trainen op woensdag in 2 tijdsvakken. Dat zal nu ook op zaterdag het geval zijn. Op deze manier is er minder verkeer, zijn de groepen kleiner en daarmee meer overzicht en aandacht.

Woensdag:

Mini’s / C- en B-pupillen: 18.15 – 19.15 uur A-pupillen: 19.00 – 20.00 uur

Zaterdag:

Mini’s / C- en B-pupillen: 09.45 – 10.45 uur A-pupillen: 10.30 – 11.30 uur

Junioren:

De tijdstippen voor de junioren blijven hetzelfde. Na aanmelding ontvangen de junioren voor de training een groepsindeling. Daarin staat tevens bij welke trainer zij zich kunnen melden bij aanvang van de training. Het is de bedoeling dat bij aankomst op de accommodatie de junioren zich direct melden bij de trainer van hun groep zodat er direct spreiding van de leden is op de accommodatie.!

We hebben overwogen om de D-junioren (jonger dan 13 jaar) aan te laten sluiten bij de A-pupillen. Dit is echter niet mogelijk omdat dan de groep te groot zou worden. Dus de D-junioren zullen net zoals voorheen samen met de oudere junioren meetrainen en ook gedurende de trainingen ingedeeld worden bij C-, B- en A-junioren.

Dit betekent dus automatisch dat ook de D-junioren (ondanks het feit dat de meeste nog 12 jaar of jonger zijn) de 1,5 m regel moeten toepassen.

Ook de junioren melden zich uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de training aan voor de training middels de app!

Maandagen:

Junioren: 19.00 – 20:30 uur

Donderdagen:

Junioren: 19.00 – 20:30 uur

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:

 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de atleet weer sporten.
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling).
 • Iedere atleet houdt 1,5 meter afstand tot de trainers.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID- 19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact. !
 • Hoest en nies in je elle boog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Ga voordat je naar de club vertrekt, thuis naar het toilet. Er kan alleen in uiterste nood voor de allerkleinste gebruik gemaakt worden van de toilet bij UOW’02
 • Was voorafgaand aan je training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 sec.
 • Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus. !
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.
 • Wanneer trainers of begeleiders vaak moeten ingrijpen bij een atleet en daardoor de veiligheid niet kunnen garanderen, kan de trainer en/of het bestuur besluiten om de atleet de toegang tot de sportaccommodatie en/of de training te weigeren.

Maatregelen voor de atleten

 • Meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van de club op zodat de club rekening kan houden met de toestroom.
 • Kom alleen wanneer er voor jou een training gepland staat.
 • Reis alleen of kom met personen uit jouw huishouden.
 • Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie.
 • Kom in sportkleding naar de club. De kleedkamers zijn gesloten.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de club.
 • Volg altijd de aanwijzingen van trainers, begeleiders en bestuursleden op.
 • Iedere atleet houdt 1,5 meter afstand tot de trainers.
 • Pupillen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Junioren onderling moeten 1,5 meter afstand te houden.
 • Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen of desinfecteer de materialen voordat iemand anders ze gebruikt.
 • Gebruik alleen je eigen bidon om uit te drinken.
 • Verlaat direct na de training de accommodatie.

Maatregelen voor ouders/verzorgers:

 • Meld uw kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit zodat de club rekening kan houden met de toestroom.
 • Breng uw eigen kind(eren) alleen naar de club wanneer er een training voor je kind(eren) gepland staat.
 • Reis alleen met je eigen kind(eren) of kom met personen uit uw huishouden.
 • Breng uw kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de club.
 • Zorg dat uw kind(eren) in sportkleding naar de club komen. De kleedkamers zijn gesloten.
 • Als ouder heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van uw kind(eren).
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie.
 • Volg altijd de aanwijzingen van trainers, begeleiders en bestuursleden op.
 • Haal direct na de training uw kinderen op van de accommodatie. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.