Volg STB
Image Alt

Disclaimer

Disclaimer

Functioneren van deze website 
Deze website is opgezet als informatieve site. De eigenaar van deze website vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen geen aansprakelijkheid te aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op deze website
Deze website wordt met zorg samengesteld en wij streven ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is.  Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen kunnen echter voorkomen, waardoor de juistheid en volledigheid van informatie niet kan worden gegarandeerd.

Copyright
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. De eigenaar van deze website geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.